INTERNATIONAL LAW FIRM

Prawo nieruchomości

Prawnicy firmy asystują, doradzają oraz reprezentują polskich i zagranicznych deweloperуw, wіaścicieli oraz potencjalnych nabywcуw polskich mieszkaс oraz domуw, wіaścicieli oraz dzierїawcуw obiektуw handlowych i przemysіowych jak rуwnieї wіaścicieli oraz deweloperуw centrуw handlowych budynkуw i budynkуw mieszkalnych. Prawnicy naszej firmy doradzają klientom przy sporządzaniu umуw deweloperskich w szczegуlności odnoszących siк do nabywania ziemi, wyceny i szacowania wartości nieruchomości, planowania przestrzennego, joint venture, uїytkowania wieczystego, kontraktуw budowlanych oraz zarządzania nieruchomościami. Firma doradza swoim klientom w zawieraniu umуw joint ventures w procesie zakupu nieruchomości, ustanawiania spуіek handlowych dla transakcji zakupu nieruchomości, doradztwa podatkowego związanego z zakupem nieruchomości, planowania przestrzennego oraz spraw związanych z uїytkowaniem ziemi, sіuїebnościami a takїe kupnem i sprzedaїą polskich mieszkaс, apartamentуw, rezydencji i domуw oraz kwestii prywatyzacyjnych odnośnie nieruchomości.

Oddziaіy firmy w Krajach Baіtyckich Estonii, Јotwie, Litwie oraz w Rosji, Niemczech i Ukrainie świadczą pomoc polskim firmom oraz osobom prywatnym w sprawach związanych z nieruchomościami poіoїonymi w tych krajach.