INTERNATIONAL LAW FIRM

Jakub Adamski, jest prawnik w warszawskim biurze kancelarii. Pan Adamski urodził się w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, prawa nieruchomości, prawa spółek i prawa handlowego, prawa podatkowego i celnego oraz sporów sądowych.

Języki: polski, angielski

Szymon Kalinowski, to prawnik w warszawskim biurze kancelarii. Pan Kalinowski jest absolwentem Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, przejęć przedsiębiorstw oraz podstawowych aktywów, sprawy sądowe.

Języki: polski, angielski

Jacek Wiśniewski, to prawnik w warszawskim biurze kancelarii. Pan Wiśniewski urodził się w Krakowie. Pan Wiśniewski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jego specjalizacja obejmuje prawo cywilne, prawo handlowe i europejskiej, M & A i prawa korporacyjnego.

Języki: polski, angielski

Maciej Tomaszewski, to prawnik w warszawskim biurze, urodził się w Warszawie. Pan Tomaszewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego obszar uprawiania obejmują prawa cywilnego i handlowego ze szczególnym uwzględnieniem procedur egzekucyjnych, upadłościowych i postępowań prawnych dotyczących stanu prawnego nieruchomości.

Języki: polski, angielski

Łukasz Kozłowski, jest prawnik z biura firmy w Warszawie. Pan Kozłowski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Główne obszary działalności obejmują prawo cywilne, prawo rodzinne, dziedziczenia i prawa spółek.

Stanisław Piotrowski, to prawnik w warszawskim biurze kancelarii. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. W swojej praktyce prawniczej specjalizuje się w doradztwie dla spółek z sektora nieruchomości, inwestycji w nieruchomości i procesu rozwoju, negocjacji umów leasingowych.

Języki: polski, angielski

Anna Nowak, to prawnik w warszawskim biurze kancelarii. Urodziła się w Białymstoku, Polska. Pani Nowak jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Pani Novak specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego i prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem branż medycznych i farmaceutycznych

Języki: polski, angielski

Paweł Chyczewski, to prawnik w warszawskim biurze kancelarii. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego expertize zawarte prawa Unii Europejskiej, międzynarodowego prawa handlowego, prawa umów, prawa spółek, prawa konkurencji i antymonopolowego, podatków i prawa celnego.

Języki: polski, angielski