INTERNATIONAL LAW FIRM

Prawo bankowe i ubezpieczeniowe

Firma pomaga oraz doradza swoim klientom w negocjacjach, sporządzaniu dokumentacji oraz finalizowaniu umуw kredytowych, poїyczkach i kredytach zabezpieczonych nieruchomością lub innym majątkiem. Świadczą rуwnieї pomoc w razie niespіacenia zaciągniкtych poїyczek i kredytуw w szczegуlności przy egzekucji, likwidacji czy upadіości.