INTERNATIONAL LAW FIRM

Spory sądowe i arbitraї

Firma wspуіpracuje z wiodącymi polskimi prawnikami, ktуrzy reprezentują klientуw firmy6 w sporach sądowych. Wspуіpracujący z nami prawnicy mają szerokie doświadczenie w sprawach gospodarczych począwszy od zwykіej reprezentacji przedsiкbiorstw w sporach wynikających z prowadzonej przez nie dziaіalności biznesowej, po spory sądowe wynikające z wypadkуw w miejscu pracy, ochrony środowiska, umуw o zakazie konkurencji, spraw z zakresu praw autorskich, ubezpieczeс, sporуw wy6nikających z umуw leasingowych oraz spory wynikające z umуw najmu/dzierїawy. Firma z zaangaїowaniem pomaga swoim klientom potrzebującym prawnej reprezentacji na terenie caіej Polski, by zapewniж im wіaściwa ochronк ich interesуw przed polskimi sądami.